Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Łódzka
Hufiec Łódź Śródmieście
im. Juliana Tuwima
ul. Stefanowskiego 19
90-537 Łódź
e-mail: lodzsrodmiescie@zhp.pl

Członkowie komendy dyżurują w hufcu we wtorki w godz. 17.30-20.00

phm. Karolina Kubis-Pluta
Komendantka Hufca ZHP Łódź-Śródmieście
karolina.kubis@zhp.net.pl
tel. 531 439 572
dyżur w hufcu w poniedziałki 18.00-19.30

phm. Patrycja Cholewińska
skarbnik hufca
patrycja.cholewinska@zhp.net.pl
dyżur hufca w czwartki w godz. 17.00-19.00

Nr konta:
32 1240 3031 1111 0000 3426 6762

NIP: 727-012-60-45
KRS: 0000283814
REGON: 100376446-00280