Zespół Kwatermistrzowski

kwatermistrz hufca – pwd. Karol PLICH